Hỏi bởi: Thành  lúc 03:59 chiều ngày 09/05/2019a | 1 trả lời | 151 lượt xem

Thưa quý Cục, tôi là hộ trồng nấm linh chi để cung cấp cho một cty xuất khẩu, bây giờ công ty đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm mới lấy hàng tiếp. xin quý Cục cho biết hộ tôi có cần phải có giấy chứng nhận không?

TRẢ LỜI

         -Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Điều 3 khoản 8) nếu cơ sở sản xuất ở quy mô hộ gia đình thì cơ sở trồng nấm linh chi của bạn thuộc loại hình sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Do vậy cơ sở của bạn không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cơ sở của bạn thực hiện ký “Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn” theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

         - Nội dung trả lời trên áp dụng cho trường hợp sản xuất nấm làm thực phẩm. Trường hợp trồng nấm linh chi làm dược liệu bạn liên hệ với cơ quan quản lý dược liệu để được hướng dẫn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO