Hỏi bởi: Nguyễn Thị Mai  lúc 03:17 chiều ngày 04/05/2016a | 1 trả lời | 1735 lượt xem

Thưa quý cục hiện tại website phiên bản cũ không thể truy cập vào được nên tôi không thể tham khảo những câu hỏi đã được quý cục trả lời. Tôi có thể tìm kiếm những câu hỏi đã được quý cục trả lời ở đâu?

TRẢ LỜI

quản trị hệ thống 08:36 sáng ngày 08/06/2016
Website cũ của Cục không còn tồn tại, đã được thay thế bằng phiên bản mới (toàn bộ dữ liệu từ website cũ được chuyển về website mới tương ứng theo từng chuyên mục). Bạn vào chuyên mục Hỏi - Đáp tại website hiện tại để tìm kiếm các câu hỏi đã được trả lời.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO