Quay lại
Số hiệu | 2480/BNN-QLCL
Tên văn bản | Công văn số 2480/BNN-QLCL ngày 04/5/2021 v/v tổ chức quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Trích yếu |
V/v tổ chức quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Ngày ban hành | 04/05/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng nông lâm sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO