Quay lại
Số hiệu | 41/QÐ-QLCL
Tên văn bản | Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trích yếu |
Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Ngày ban hành | 03/03/2021
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO