Quay lại
Số hiệu | 859/BNN-QLCL
Tên văn bản | Công văn về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
Trích yếu |
Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
Ngày ban hành | 09/02/2021
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO