Quay lại
Số hiệu | 8829/BNN-TC
Tên văn bản | Công văn 8829/BNN-TC ngày 16/12/2020 của Bộ NNPTNT v/v quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công
Trích yếu |
Công văn 8829/BNN-TC ngày 16/12/2020 của Bộ NNPTNT v/v quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công
Ngày ban hành | 16/12/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO