Quay lại
Số hiệu | 4889/QÐ-BNN-TC
Tên văn bản | Quyết định 4889/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2020 của Bộ NNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/5/2018 về lập và giao dự toán NSNN hàng năm, Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC ngày 22/5/2018 về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm và Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 về phân cấp thẩm quyền quản lý cho các Tổng cục Thủy Loại, Lâm nghiệp, Thủy sản
Trích yếu |
Quyết định 4889/QĐ-BNN-TC ngày 03/12/2020 của Bộ NNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1574/QĐ-BNN-TC ngày 07/5/2018 về lập và giao dự toán NSNN hàng năm, Quyết định số 1826/QĐ-BNN-TC ngày 22/5/2018 về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm và Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 về phân cấp thẩm quyền quản lý cho các Tổng cục Thủy Loại, Lâm nghiệp, Thủy sản
Ngày ban hành | 03/12/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO