Quay lại
Số hiệu | 3829/BNN-QLCL
Tên văn bản | Công văn số 3829/BNN-QLCL ngày 09/6/2020 v/v kiểm điểm việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP
Trích yếu |
V/v kiểm điểm việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP
Ngày ban hành | 09/06/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
downloaddownload

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO