Quay lại
Số hiệu | 3251/TB-BNN-VP
Tên văn bản | Thông báo kết luận cuộc họp giao ban quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 4, kế hoạch tháng 5/2020
Trích yếu |
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2020
Ngày ban hành | 15/05/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông báo
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO