Quay lại
Số hiệu | 3530/TB-TTKQH
Tên văn bản | Thông báo kết luận số 3530/TB-TTKQH ngày 30/3/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội về kết luận của UBTV Quốc hội tại phiên họp thứ 43
Trích yếu |
Thông báo kết luận số 3530/TB-TTKQH ngày 30/3/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội về kết luận của UBTV Quốc hội tại phiên họp thứ 43
Ngày ban hành | 30/03/2020
Nơi ban hành | Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản | Thông báo
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO