Quay lại
Số hiệu | 987/QÐ-BNN-TC
Tên văn bản | Quyết định 987/QĐ-BNN-TC ngày 20/3/2020 của Bộ NNPTNT ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Trích yếu |
Quyết định 987/QĐ-BNN-TC ngày 20/3/2020 của Bộ NNPTNT ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Ngày ban hành | 20/03/2020
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
downloaddownload

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO