Quay lại
Số hiệu | 1888/QÐ-BNN-TCCB
Tên văn bản | Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 của Bộ NNPTNT ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ NNPTNT
Trích yếu |
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ NNPTNT
Ngày ban hành | 23/05/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO