Quay lại
Số hiệu | 1604/TB-BNN-VP
Tên văn bản | Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019
Trích yếu |
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019
Ngày ban hành | 06/03/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông báo
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO