Quay lại
Số hiệu | 02/QÐ-BNN-KH
Tên văn bản | Quyết định số 02/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 của Bộ Nông nghiệp&PTNT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2019 ngành Nông nghiệp
Trích yếu |
ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2019 ngành Nông nghiệp
Ngày ban hành | 02/01/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
downloaddownload

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO