Quay lại
Số hiệu | 685-NQ/BCSÐ
Tên văn bản | Nghị quyết số 685-NQ/BCSÐ của BCS Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT Về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Trích yếu |
Về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày ban hành | 02/01/2019
Nơi ban hành | Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản | Hướng dẫn
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO