Quay lại
Số hiệu | 437/QÐ-QLCL
Tên văn bản | Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa
Trích yếu |
Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa
Ngày ban hành | 10/12/2018
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO