Quay lại
Số hiệu | 9332/BNN-TCCB
Tên văn bản | Công văn số 9332/BNN-TCCB ngày 03/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và lấy phiếu tín nhiệm 2018
Trích yếu |
Công văn số 9332/BNN-TCCB ngày 03/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và lấy phiếu tín nhiệm 2018
Ngày ban hành | 03/12/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO