Quay lại
Số hiệu | 9163/BNN-TCCB
Tên văn bản | Công văn 9163/BNN-TCCB ngày 27/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về NNPTNT thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW
Trích yếu |
Công văn 9163/BNN-TCCB ngày 27/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về NNPTNT thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW
Ngày ban hành | 27/11/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO