Quay lại
Số hiệu | 01/QCPH-QLCL-TTrBNN-A86-C49
Tên văn bản | Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất
Trích yếu |
Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất
Ngày ban hành | 19/07/2018
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Quy chế
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO