Quay lại
Số hiệu | 5853/TB-BNN-VP
Tên văn bản | Thông báo số 5853/TB-BNN-VP ngày 01/8/2018 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Trích yếu |
Thông báo số 5853/TB-BNN-VP ngày 01/8/2018 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất
Ngày ban hành | 01/08/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông báo
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO