Quay lại
Số hiệu | 598/QLCL-CL
Tên văn bản | Công văn số 598/QLCL-CL1 về việc cung cấp thông tin phục vụ việc trả lời câu hỏi trước thanh tra EU
Trích yếu |
Công văn số 597/QLCL-CL1 về việc cung cấp thông tin phục vụ việc trả lời câu hỏi trước thanh tra EU gửi Cục Thú y
Ngày ban hành | 18/04/2017
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO