Quay lại
Số hiệu | 596/QLCL-CL1
Tên văn bản | Công văn số 596/QLCL-CL1 về việc cung cấp thông tin phục vụ việc trả lời câu hỏi trước thanh tra EU
Trích yếu |
về việc cung cấp thông tin phục vụ việc trả lời câu hỏi trước thanh tra EU gửi : - Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU; - Chi cục Quản lý CL NLS&TS các tỉnh, thành phố; - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng; - Cơ quan Quản lý CL NLS&TS Trung Bộ, Nam Bộ.
Ngày ban hành | 18/04/2017
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO