Quay lại
Số hiệu | 1120/QÐ-BNN-TCCB
Tên văn bản | Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trích yếu |
Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Ngày ban hành | 31/03/2017
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO