Quay lại
Số hiệu | 451-QLCL-Cl1
Tên văn bản | Văn bản gửi các doanh nghiệp thủy sản và các đơn vị liên quan về lô hàng thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo Ciguatera
Trích yếu |
văn bản gửi các doanh nghiệp thủy sản và các đơn vị liên quan về lô hàng thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo Ciguatera
Ngày ban hành | 28/03/2017
Nơi ban hành | Nafiqad
Loại văn bản | Công văn
Lĩnh vực | Chất lượng thủy sản
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO