Quay lại
Số hiệu | 608/QÐ-BNN-KH
Tên văn bản | Quyết định số 608/QĐ-BNN-KH ngày 03/3/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Trích yếu |
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Ngày ban hành | 09/03/2017
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Kế hoạch
Lĩnh vực | Kế hoạch - Hợp tác quốc tế
Tên file |
download

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO