Hoạt động giao lưu Văn nghệ - Thể thao Hè 2016    
Cập nhật: 09/08/2016 05:33

Công đoàn Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản phối hợp Công đoàn Trung tâm chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1 và Chi Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thuỷ sản Hà Nội tổ chức giao lưu Văn nghệ - Thể thao Hè năm 2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO