Năng lực tư vấn    
Cập nhật: 03/03/2016 09:05
Xem lịch sử tin bài

Năng lực tư vấn

STT

              Lĩnh vực/phạm vi tư vấn

Quy chuẩn/tiêu chuẩn tham chiếu

I

Kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm

1

Tư vấn xây dựng phòng kiểm nghiệm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC17025:2007

TCVN ISO/IEC17025:2007

2

Tư vấn xây dựng/cải tiến phương pháp/ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

3

Tư vấn lựa chọn và đào tạo các phương pháp phân tích nhanh về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

II

Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

1

Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, nguyên tắc HACCP trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

ISO 9001:2008;

HACCP/ISO 22000:2005

2

Tư vấn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở thu mua/sơ chế/giết mổ, nơi bày bán sản phẩm).

3

Tư vấn xây dựng và áp dụng GAP cho các cơ sở trồng trọt; chăn nuôi; thủy sản

VietGAP trồng trọt, thủy sản; VietGHAP chăn nuôi.


Xem thêm tại  http://www.thucphamantoanviet.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Năng lực kiểm nghiệm - (26/12/2015 12:03) Năng lực chứng nhận - (07/01/2015 11:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO