Năng lực kiểm nghiệm    
Cập nhật: 26/12/2015 12:03
Xem lịch sử tin bài

Năng lực kiểm nghiệm

- Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Kiểm nghiệm kiểm chứng các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối theo yêu cầu để xử lý khi có tranh chấp về kết quả kiểm nghiệm;

- Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng các chỉ tiêu hóa học và sinh học;

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phòng kiểm nghiệm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC17025:2007.

- Cung cấp dịch vụ triển khai các đề tài khoa học, chương trình, dự án,... trong lĩnh vực kiểm nghiệm, đánh giá rủi ro;

- Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo về lĩnh vực kiểm nghiệm;

- Tư vấn lựa chọn và đào tạo các phương pháp phân tích nhanh về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Tư vấn xây dựng/cải tiến và triển khai phương pháp/ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

Xem thêm tại http://www.thucphamantoanviet.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Năng lực tư vấn - (03/03/2016 09:05) Năng lực chứng nhận - (07/01/2015 11:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO