Năng lực chứng nhận    
Cập nhật: 15/03/2016 10:38
Xem lịch sử tin bài

Năng lực chứng nhận

NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLTS VÙNG 5


TT

Lĩnh vực/Phạm vi chứng nhận

Cơ quan chỉ định/

công nhận

Số hiệu chỉ định/

công nhận

Quyết định*/hiệu lực

I

Chứng nhận hệ thống hợp chuẩn

1.1

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, hệ thống HACCP (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003; CAC/RCP 52-2003 Rev. 4, 2008; 21 CFR part 123)

- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Văn phòng công nhận chất lượng BoA

- 55/CN-TĐC

 

- VICAS 033 – FSMS

 

- 670/TĐC-HCHQ

Hiệu lực: 18/3/2023

- 130.2019/QĐ-VPCNCL

Hiệu lực: 27/03/2022

1.2

Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001

 

 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

55/CN-TĐC

 

670/TĐC-HCHQ

Hiệu lực: 18/3/2023

II

Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa hợp chuẩn

2.1

Thủy sản đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5289 : 2006

Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

- 55/CN-TĐC

 

 

 

670/TĐC-HCHQ

Hiệu lực: 18/3/2023

 

2.2

Cá tra fillet đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 8338 : 2010

2.3

Thủy sản khô phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5649 : 2006

2.4

Tôm vỏ đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 4381 : 2009

2.5

Mực tươi đông lạnh ăn liền phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 8335 : 2010

2.6

Tôm thịt luộc chín đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5836 : 1994

2.7

Gạo trắng phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5644 : 2008

2.8

Đường phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7968 : 2008

2.9

Thịt đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7047 : 2009

2.10

Mật ong – Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5267 : 2008

 2.11  Muối thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 3794:2007
 2.12 Thức ăn chăn nuôi - bột cá  - yêu cầu kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 1644:2001
 2.13 Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm phù hợp quy chuẩn: QCVN 01-183:2016/BNNPTNT
2.14
 Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn: QCVN 01-78:2011/BNNPTNT
 2.15  Nước mắm phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5107:2003
 2.16  Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh phù hợp quy chuẩn: QCVN 02-27:2017/BNNPTNT
 2.17  Ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm phù hợp quy chuẩn: QCVN 8-3:2012/BYT
 2.18  Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phù hợp quy chuẩn: QCVN 12-1:2011/BYT
 2.19 Bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phù hợp quy chuẩn: QCVN 12-3:2011/BYT
 2.20 Sản phẩm rau quả tươi an toàn phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (VietGAP) phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 11892:-1:2017 và quy định tại Quyết định 379/QĐ-BNN-KHCN
 2.21 Sản phẩm nuôi trồng thủy sản phù hợp Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) theo quy định tại Quyết định 3824/QĐ-BNN-TCTS

III

Chứng nhận VietGAP

3.1

VietGAP thủy sản

Tổng Cục Thủy sản

VietGAP-TS-14-09

137/QĐ-TCTS-NTTS,

Hiệu lực: 10/03/2024

3.2

VietGAP trồng trọt

Cục Trồng trọt

VietGAP-TT-14-01

670/TĐC-HCHQ,

Hiệu lực: 18/03/2023

IV

Chứng nhận quá trình hợp quy

4.1

Chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản (cơ sở chế biến, cơ sở sơ chế, cơ sở thu mua,  kho lạnh; chợ cá; cảng cá; tàu cá) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

96-0020-BNN

390/QĐ-QLCL

Hiệu lực 04/07/20


Hoặc xem tại website http://www.nafiqad5.gov.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO