Năng lực chứng nhận    
Cập nhật: 17/09/2018 09:13
Xem lịch sử tin bài

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3 - website: www.nafiqad3.vn

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1438/TĐC-HCHQvà  1698/TĐC-HCHQ tronghoạt động chứng nhận đối với các lĩnh vực sau:

    1. Chứng nhận hệ thống quản lýchất lượng;

2. Chứng nhận quá trình;

3. Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu chứng nhận các lĩnh vực trên có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Địa chỉ: 1105 Lê Hồng Phong – Phước Long – Nha Trang

ĐT: 0258.3884812 - 0258.3882097 (Bp. Tổng hợp) -0258.3881026 (phòng Chất lượng thủy sản)

Fax: 0258.3884811 – Email: branch3.nafi@mard.gov.vn /tonghop.nafi3@gmail.com

Website : https://nafiqad3.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO