Liên kết - tiện ích
Ngày 04/11/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 9352/BNN-QLCL về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2 Ngày 04/11/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 9352/BNN-QLCL về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2
Cập nhật: 08:01 - 04/11/2016

về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2

Báo cáo Bộ trưởng về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL Báo cáo Bộ trưởng về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL
Cập nhật: 09:41 - 19/10/2016

Báo cáo Bộ trưởng về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL

Ngày 12/9/2016 bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL  Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp  “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp  trong sản xuất, kinh Ngày 12/9/2016 bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm...
Cập nhật: 09:21 - 13/09/2016

Dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Hội thảo hưởng ứng ngày Môi trường thế giới Dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Hội thảo hưởng ứng ngày Môi trường thế giới
Cập nhật: 11:10 - 30/05/2016

Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2016 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2016
Cập nhật: 02:36 - 27/04/2016

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ
Cập nhật: 03:25 - 28/03/2016

Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết KNTC; phòng chống tham nhũng Quý I năm 2016 Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết KNTC; phòng chống tham nhũng Quý I năm 2016
Cập nhật: 01:35 - 18/03/2016

Báo cáo tình hình thực thi pháp luật  về VSATTP Báo cáo tình hình thực thi pháp luật về VSATTP
Cập nhật: 11:01 - 16/03/2016

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: 10:28 - 15/03/2016

Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội  Xuân 2016 Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016
Cập nhật: 11:22 - 09/03/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO