Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019    
Cập nhật: 21/03/2019 09:01
Xem lịch sử tin bài

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 4/3/2019

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 4/3/2019.

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2019

Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

II. MỤC TIÊU:

1. Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, các địa phương có đường biên giới, cửa khẩu. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:

- Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2019.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn quốc.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2019 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương với các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Với chủ đề chính của năm 2019 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai như sau:

V. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì tổ chức 02 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tai 04 địa phương, cụ thể:   
               Đoàn số 2: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Cục Quản lý chất lượngsản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học Công nghệ), Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủysản vùng 2 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành thanh tra, kiểmtra tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Đoànsố 5: Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Tổng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn), Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ Khoa học và Công Nghệ), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Viện Dinh dưỡng tiếnhành thanh tra, kiểm tra tại tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang.

VI. Thời gian: Từ ngày 15/4 đến 20/4/2019.

Tải bản kế hoạch tại đây:

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO