Kế hoạch số 13/KH-BCĐLNVSATTP ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phồ Hồ Chí Minh về bảo đảm ATTP năm 2017    
Cập nhật: 21/03/2017 04:29
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Đoàn giám sát của Tổng liên đoàn lao động VN về thực hiện pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố - (13/02/2018 02:31) Kế hoạch 151/KH-BQLATTP ngày 02/02/2018 của Ban Quản lý ATTP thành phố HCM đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 - (13/02/2018 02:18) Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP tại thành phố Hồ Chí Minh - (12/01/2018 04:43) Quyết định phân công công việc của Lãnh đạo Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (10/10/2017 04:31) Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (19/06/2017 10:45) Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - (13/03/2017 02:50) Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (15/02/2017 09:41) Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 - (14/02/2017 02:05) Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 phê duyệt Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 - (25/01/2017 11:47)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO