Kế hoạch số 13/KH-BCĐLNVSATTP ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phồ Hồ Chí Minh về bảo đảm ATTP năm 2017    
Cập nhật: 21/03/2017 04:29
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định phân công công việc của Lãnh đạo Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (10/10/2017 04:31) Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (19/06/2017 10:45) Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - (13/03/2017 02:50) Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (15/02/2017 09:41) Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 - (14/02/2017 02:05) Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 phê duyệt Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 - (25/01/2017 11:47) Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 phê duyệt Đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc dự án mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí... - (23/08/2016 04:16) Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhân cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm... - (12/07/2016 02:47) Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT - (12/07/2016 02:33)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO