Hội nghị tổng kết 2022 và triển khai kế hoạch 2023 công tác chất lượng, an toàn thực phẩm    
Cập nhật: 05/01/2023 09:02
Xem lịch sử tin bài

Hội nghị tổng kết 2022 và triển khai kế hoạch 2023 công tác chất lượng, an toàn thực phẩm Bắt đầu từ 8h00 ngày 06/01/2023 tại Hội trường Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Xin xem tài liệu Hội nghị gồm: 

1. Chương trình Hội nghị (tại đây)

2. Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản 2022, kế hoạch trọng tâm 2023 (tại đây).

3. Bài trình bày Hội nghị tổng kết 2022 (tại đây);

4. Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng, ATTP 2023 (tại đây);

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (24/11/2022 04:00) Công văn đôn đốc triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng NLTS năm 2022; tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP năm 2022 - (11/11/2022 04:39) Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - (02/11/2022 03:35) Tài liệu Hội nghị “ Đảm bảo chất lượng, an toàn và minh bạch nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” ngày 18/10/2022 - (17/10/2022 08:37) Giấy mời tham dự Hội thảo về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) - (14/10/2022 05:52) Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm - (06/09/2022 09:31) Tài liệu Hội nghị công tác chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 - (01/06/2022 10:23) Giấy mời Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022 - (27/05/2022 04:36) Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 15/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam... - (11/05/2022 02:47)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO