Hoa kỳ công nhận tương đương đối với hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cá da trơn (cá tra) của Việt Nam    
Cập nhật: 03/11/2019 02:06
Xem lịch sử tin bài

Hoa kỳ công nhận tương đương đối với hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cá da trơn (cá tra) của Việt Nam Hoa kỳ công nhận tương đương đối với hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cá da trơn (cá tra) của Việt Nam

Thông tin về việc Hoa kỳ chính thức công nhận

tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt nam

.

          -Theo Đạo luật Nông nghiệp 2014 (Farm Bill 2014), được cụ thể hóa bằng  Chương trình thanh tra cá da trơn (bộ Siluriformes) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ban hành 3/2016 với 18 tháng chuyển tiếp có hiệu lực từ 01/9/2017, để tiếp tục xuất khẩu cá da trơn (chủ yếu là cátra) vào Hoa kỳ, Việt Nam phải xây dựng và tổ chức hệ thống kiểm soát ATTP tương đương với Hoa Kỳ về 03 nhóm tiêu chí: (1) Hệ thống pháp luật trong kiểm soát chất lượng, ATTP; (2) Năng lực thực thi pháp luật của cơ quan thẩm quyền;(3) Điều kiện bảo đảm vệ sinh, ATTP trong toàn bộ quá trình từ sản xuất con giống, nuôi trồng, vận chuyển, sơ chế, chế biến, xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ.

- Để đáp ứng quy định mới của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động ứng phó xuất khẩu cá da trơn sang Hoa kỳ; tổ chức rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, tập huấn cho người dân, doanhnghiệp về triển khai quy định mới của Hoa Kỳ; hoàn thiện hồ sơ đăng ký và chủ trì cùng các Bộ Ngành đàm phán với phía Hoa Kỳ để công nhận tương đương về hệ thống pháp luật vào tháng 2/2018.

- Tháng 5/2018, Đoàn thanh tra của Cơ quan thanh tra An toàn thực phẩm (FSIS) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (05 chuyên gia) sang đánh giá thực địa và ghi nhận việc thực thi hệ thống kiểm soátATTP trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá da trơn Việt nam hoàn toàn đáp ứng các qui định  của Hoa kỳ.

- Tháng 9/2018, FSIS đã công bố dự thảo công nhận Hệ thống của Việt Nam để xin ý kiến công chúng. Kết quả ý kiến ủng hộ của công chúng đối với Việt Nam đạt mức cao nhất (80%) so với tỉ lệủng hộ dành cho Trung Quốc (57%) và Thái Lan (40%).

- Sau hơn 03 năm nỗ lực hoàn thiện Hệ thống, đàm phán kỹ thuật và luôn được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ các Bộ Ngành (tại các diễn đàn, gặp gỡ làm việc đều đề nghị phía Hoa kỳ công nhận tương đương cá tra Việt nam xuất khẩu sang Hoa kỳ), cuối cùng ngày31/10/2019, Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ đã chính thức công bố quyết định công nhậntương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt nam xuất khẩu sang Hoakỳ.

-Việc Hoa Kỳ công nhận tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt nam xuất khẩu sang Hoa kỳ làđộng lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành cá tra bền vững trong thời giantới, cụ thể như sau:

+ Khẳng định năng lực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm chuỗi sản xuất, chế biến xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã đáp ứng 1 trong những yêu cầu khắt khe nhất, giúp cá tra Việt Nam dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và mở rộngthị trường xuất khẩu không chỉ Hoa kỳ mà còn các thị trường khác.

+ Việt nam được bổ sung thêm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ (hiện nay là 13 doanh nghiệp)và quan trọng hơn là tạo niền tin cho nhà nhập khẩu Hoa kỳ yên tâm nhập khẩu sẽ gia tăng sản lượng, giá trị xuất khẩu cá tra vào thị trường này trong những tháng cuối năm 2019, góp phần tăng trưởng ngành hàng cá tra năm 2019.

+ Đáp ứng yêu cầu công nhận tương đương của Hoa kỳ góp phần chuyển mạnh ngành nuôi cá tra từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất lớn trên cơ sở kiểm soát có hệ thống từ con giống đến sản phẩm cuối cùng, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

          - Theo qui định, sau khi công nhận tương đương Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ tiếp tục giám sát, định kỳ thanhtra lại Hệ thống kiểm soát ATTP chuỗi sản xuất kinh doanh cá tra Việt nam. Do vậy để duy trì việc công nhận và mở rộng xuất khẩu sang Hoa kỳ và các thị trườngkhác, chúng ta cần tiếp tục rà soát hoàn thiện và triển khai hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức tốt việc thực thi Chương trình kiểm soát ATTP trong sản xuất kinh doanh cá tra tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thông tin và đạo luật công nhận chi tiết của FSIS (USDA) tại đây.Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... - (22/05/2020 10:54) Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới - (19/05/2020 08:44) Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng sáp nhập Chi cục QLCL NLS&TS về Chi cục VSATTP Cà Mau - (19/05/2020 08:25) Công văn số 2202/BNN-QLCL ngày 26/3/2020 của Bộ NN&PTNT về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương - (26/03/2020 10:32) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 09.3.2020) - (09/03/2020 11:13) Công văn 8735/BNN-QLCL ngày 21/11/2019 về việc tăng cường phát triển chuỗi cung cấp nông lâm thủy sản an toàn - (13/02/2020 08:36) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng hợp nhất Chi cục Quản lý chất lượng NLTS về Chi Cục ATVSTP thuộc Sở Y tế - (11/02/2020 09:52) Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (Văn bản số 746/BNN-VP ngày 04/2/2020) - (04/02/2020 03:54) Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 - (09/01/2020 08:48) Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 - (08/01/2020 05:03)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO