Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII    
Cập nhật: 26/10/2020 10:26
Xem lịch sử tin bài

Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII: Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã đăng tải dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn/Pages/cong-van-so-39-cv-du-ngay-20-10-2020-ve-huong-dan-thao-luan-lay-y-kien-nhan-dan-vao-du-thao-cac--.aspx. Đảng ủy Cục đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc tổ chức cho đảng viên và quần chúng nghiên cứu, thảo luận và góp ý vào dự thảo các văn kiện nói trên. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Đảng ủy Cục trước ngày 02/11/2020.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Ngày 30/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp 526 về tuyên truyền, vận... - (30/11/2020 09:06) Ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 3272/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-2:2020 Thịt mát - Phần 2. Thịt Trâu, bò - (30/11/2020 04:42) Công văn 1726/QLCL-CL2 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng thẩm định viên về chất lượng an toàn thực phẩm ; Thơi gian tổ chức 2-5/12/2020;7-10/12/2020 - (26/11/2020 09:20) Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp 526 giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - (25/11/2020 02:42) CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 - (20/11/2020 04:32) Thông tin địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản - (09/11/2020 05:07) Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp - (30/09/2020 03:57) Công văn số 1273/QLCL-CL2 ngày 14/9/2020 của Cục QLCLNLS&TS về hướng dẫn truy xuất, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn của Công ty TNHH Hai thành viên lối sống mới - (15/09/2020 10:20) Văn bản hướng dẫn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố; Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về xử lý sự cố sản phẩm không bảo đảm ATTP (số 1224/QLCL-CL2... - (07/09/2020 03:39)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO