Liên kết - tiện ích
Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017
Cập nhật: 03:59 - 05/07/2017

Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017

Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cập nhật: 10:40 - 09/05/2017

Chương trình kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về ATTP của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản năm 2017 Chương trình kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về ATTP của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản năm 2017
Cập nhật: 10:14 - 17/01/2017

Chương trình kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về ATTP của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản năm 2017

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm quận (huyện), phường (xã) Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm quận (huyện), phường (xã)
Cập nhật: 10:14 - 22/12/2016

Công văn số 10575/BNN-QLCL ngày 13/12/2016 gửi Bộ Y tế về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm quận (huyện), phường (xã)

Tham gia ý kiến trả lời Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra chuyên ngành Tham gia ý kiến trả lời Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra chuyên ngành
Cập nhật: 10:09 - 19/12/2016

Công văn số 10786/BNN-QLCL ngày 19/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến trả lời Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra chuyên ngành

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Nam bộ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Nam bộ
Cập nhật: 10:04 - 19/02/2016

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Trung bộ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Trung bộ
Cập nhật: 10:03 - 19/02/2016

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 6 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 6
Cập nhật: 10:02 - 19/02/2016

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 5 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 5
Cập nhật: 10:00 - 19/02/2016

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 4 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm vùng 4
Cập nhật: 09:59 - 19/02/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO