Giấy mời số 4762/GM-BNN-VP ngày 05/7/2019 mời dự họp Hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tại Đà Nẵng ngày 10.7.2019    
Cập nhật: 05/07/2019 05:20
Xem lịch sử tin bài

Giấy mời số 4762/GM-BNN-VP ngày 05/7/2019 mời dự họp Hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tại Đà Nẵng ngày 10.7.2019

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO