Góp ý dự thảo văn bản

Các Dự thảo Văn bản đang trong thời gian lấy ý kiến.
STTTiêu đề văn bản dự thảoXem văn bảnTải vềXem góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTTiêu đề văn bản dự thảoXem văn bảnTải vềXem góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật ATTP Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
TCVN: Chuẩn bị mẫu, phân tích hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Công văn đề nghị góp ý Dự thảo 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chợ đầu mối, đấu giá nông sản Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Công văn đề nghị góp ý Dự thảo 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chợ đầu mối, đấu giá nông sản Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
TCVN: Chuẩn bị mẫu, phân tích hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo QCVN 02-01:2009/BNNPTNT "Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm" Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Quy chuẩn quốc gia “Sản phẩm thủy sản – Nước mắm” Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Thông tư quy định về kiểm tra xử lý vi phạm về tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Sản phẩm thuỷ sản – Nghêu luộc nguyên con đông lạnh” Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP Thủy sản; sửa đổi bổ sung QCVN 02-01-2009 CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THỦY SẢN – ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo TCVN "Thực phẩm - Xác định hàm lượng Auramine - Phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)"; Thuyết minh dự thảo TCVN; Biểu mẫu góp ý dự thảo TCVN. Địa chỉ nhận góp ý: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, số 51 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, email: bkchucnc@gmail.com Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
V/v cho ý kiến đề xuất nội dung cần sửa đổi Quyết định 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh" Xem văn bản Tải về Xem các góp ý
văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia 'Sản phẩm thủy sản – tôm sú, tôm thẻ chân trắng – Yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm” Xem văn bản Tải về Xem các góp ý

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO