Địa điểm lớp tập huấn về Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi ngày 26-27/8/2019: Khách sạn Cửu Long (52 Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ)    
Cập nhật: 20/08/2019 10:14
Xem lịch sử tin bài

Địa điểm lớp tập huấn về Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi ngày 26-27/8/2019: Khách sạn Cửu Long (52 Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO