Liên kết - tiện ích
Thông báo phạm vi kiểm soát chương trình dư lượng năm 2018 Thông báo phạm vi kiểm soát chương trình dư lượng năm 2018
Cập nhật: 11:38 - 17/04/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 03/ 2018   THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 03/ 2018
Cập nhật: 12:22 - 10/04/2018

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung bộ tháng 03/ 2018 Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng khu vực Trung bộ tháng 03/ 2018
Cập nhật: 11:03 - 05/04/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại An Giang tháng 03/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại An Giang tháng 03/2018
Cập nhật: 01:48 - 26/03/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Vĩnh Long tháng 03/2018  (dot 2) Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Vĩnh Long tháng 03/2018 (dot 2)
Cập nhật: 01:45 - 26/03/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bến Tre tháng 03/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bến Tre tháng 03/2018
Cập nhật: 03:16 - 22/03/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bình Thuận tháng 03/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Bình Thuận tháng 03/2018
Cập nhật: 03:14 - 22/03/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Vĩnh Long tháng 03/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Vĩnh Long tháng 03/2018
Cập nhật: 05:00 - 15/03/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 02/2018    THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG KHU VỰC NAM BỘ THÁNG 02/2018
Cập nhật: 04:03 - 12/03/2018

Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Vĩnh Long tháng 02/2018 Thông báo phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt giới hạn cho phép tại Vĩnh Long tháng 02/2018
Cập nhật: 08:19 - 06/03/2018


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO