Danh sánh phòng thử nghiệm được chỉ định để phục vụ quản lý nhà nước (Cập nhật 26/11/2020)    
Cập nhật: 26/11/2020 11:31
Xem lịch sử tin bài

Danh sánh phòng thử nghiệm được chỉ định để phục vụ quản lý nhà nước (Cập nhật 26/11/2020)

TT

Tên phòng thử nghiệm

Mã số

Địa chỉ

Quyết định

Lĩnh vực

I

Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chỉ định theo Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT)

1       

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh

LAS - NN 05

Số 2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

368/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/16

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 83 chỉ tiêu hóa học, 15 chỉ tiêu sinh học;

- Phân bón: 7 chỉ tiêu hóa học, 6 chỉ tiêu sinh học; 

- Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 3 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 70 chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 20 chỉ tiêu hóa học

642/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản,Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Nước dùng trong nông nghiệp, đất: 146 chỉ tiêu.

2       

Phòng thử nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II

LAS - NN 08

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình,                                            Thành phố Hồ Chí Minh

129/QĐ-QLCL ngày 4/5/2018

Thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: 144 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 47chỉ tiêu sinh học.

3       

Phòng thử nghiệm Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị - Chi Cục Thú y TPHCM

LAS - NN 10

151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP.HCM.

2003/QĐ-BNN-KHCN ngày 1/6/2015

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 5 chỉ tiêu sinh học, 26 chỉ tiêu hoá học;

 - Nước dùng trong nông nghiệp: 01 chỉ tiêu sinh học, 7 chỉ tiêu hoá học;

- Thuốc thú y: 12 chỉ tiêu hoá học; 

- Bệnh động vật, thuỷ sản: 26 chỉ tiêu

644/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước dùng trong nông nghiệp, thuốc thú y,  bệnh động vật, thuỷ sản:  57 chỉ tiêu

4       

Phòng thử nghiệm Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng VI

LAS - NN 11

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

4220/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/10/2015

(Hết hiệu lực)

- Chẩn đoán bệnh: 55 chỉ tiêu;

- Thực phẩm: 27 chỉ tiêu sinh học, 24 chỉ tiêu hoá học;

- Thức ăn chăn nuôi: 14 chỉ tiêu sinh học, 11 chỉ tiêu hoá học.

645/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Chẩn đoán bệnh, Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi: 17  chỉ tiêu

  198/QĐ-QLCL ngày 29/6/2018
 - Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chẩn đoán bệnh: 212 chỉ tiêu.

5       

Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung ương II

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

263/QĐ-QLCL ngày 30/8/2018

 - Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: 3 chỉ tiee hóa học, 5 chỉ tiêu sinh học

6       

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương I - Cục Thú y

LAS - NN 18

 

Số 30/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

2132 /QĐ-BNN-KHCN ngày 2/6/2016

(Hết hiệu lực)

-Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y: 122 chỉ tiêu hóa học, 25 chỉ tiêu sinh học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 61 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học.

641/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hiết hiệu lực)

-Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y: 122 chỉ tiêu hóa học, 25 chỉ tiêu sinh học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 61 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học.

7       

Phòng kiểm nghiệm chất lượng  thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông lâm thuỷ sản Thanh Hóa

LAS - NN 22

17 đường Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2999/QĐ-KHCN ngày 28/7/2015

(Hết hiệu lực)

-Thức ăn chăn nuôi, chế phẩm dung trong chăn nuôi: 17 chỉ tiêu hoá học;

-Phân bón: 5 chỉ tiêu hoá học;

- nước dùng trong nông nghiệp: 19 chỉ tiêu hoá học;

-thực phẩm: 6 chỉ tiêu hoá học.

2862/QĐ-KHCN ngày 11/7/ 2016

(Hết hiệu lực)

- Giống cây trồng: 6 chỉ tiêu hoá học;

- Phân bón: 3 chỉ tiêu sinh học;

- Thức ăn chăn nuôi: 8 chỉ tiêu sinh học, 2 chỉ tiêu hoá học.

646/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Nước tiểu gia súc: 01 chỉ tiêu

8       

Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh Thú y Trung ương I

LAS - NN 30

 

Số 28, ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

1729/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/5/2016

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 9 chỉ tiêu sinh học, 59 chỉ tiêu hoá học;

- Nước tiểu: 18 chỉ tiêu hoá học;

- Thức ăn chăn nuôi: 9 chỉ tiêu sinh học, 30 chỉ tiêu hoá học;

- Môi trường: 5 chỉ tiêu sinh học, 44 chỉ tiêu hoá học.

647/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, Nước tiểu, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Môi trường: 145 chỉ tiêu.

9       

Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

LAS-NN 34

Km 2 Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

39/QĐ-QLCL ngày 18/01/2018

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 18 chỉ tiêu

10   

Phòng thử nghiệm Hóa Sinh thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

LAS - NN 39

Số 04, Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

365/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/1/2016

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 9 chỉ tiêu sinh học, 22 chỉ tiêu hóa học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 8 chỉ tiêu sinh học, 21 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi: 5 chỉ tiêu hóa học, 7 chỉ tiêu sinh học;

- Phân bón, đất: 3 chỉ tiêu sinh học, 3 chỉ tiêu hóa học.

649/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, Nước dùng trong nông nghiệp, Thức ăn chăn nuôi, Phân bón: 28 chỉ tiêu.

11   

Phòng Phân tích Trung tâm của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

LAS - NN 41

Phố Lê văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2821/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/7/2016

(Hết hiệu lực)

- Phân bón: 9 chỉ tiêu hoá học;

- Đất: 5 chỉ tiêu hoá học;

- Nước: 2 chỉ tiêu hoá học;

- Thực vật: 2 chỉ tiêu hoá học.

650/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Phân bón: 01 chỉ tiêu.

12   

Phòng thử nghiệm thuộc Khoa xét nghiệm - Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh

LAS - NN 45

Số 651, Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

5231/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/12/2016

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 34 chỉ tiêu hoá học, 37 chỉ tiêu sinh học;

- Dụng cụ vật liệu bao gói: 7 chỉtiêu sinh học, 01 chỉ tiêu hoá học;

- Nước sử dụng trong nông nghiệp: 1 chỉ tiêu hoá học, 9 chỉ tiêu sinh học.

651/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Nước dùng, nước thải trong nông nghiệp, Thức ăn thủy sản: 26 chỉ tiêu.

13   

Phòng thử nghiệm  thuộc Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh -Chi nhánh Cần Thơ

LAS - NN

48

F2-67; F2-68 đường số 6, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

367/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/16

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 9 chỉ tiêu sinh học, 28 chỉ tiêu hóa học;

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 5 chỉ tiêu sinh học, 13 chỉ tiêu hóa học;

- Phân bón: 3 chỉ tiêu sinh học, 3 chỉ tiêu hóa học;

- Đất trồng trọt: 1 chỉ tiêu hóa học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 3 chỉ tiêu sinh học, 14 chỉ tiêu hóa học.

 LAS - NN 48

648/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Phân bón, Đất trồng trọt, Nước dùng trong nông nghiệp: 44 chỉ tiêu.

   143/QĐ-QLCL ngày 04/6/2019  Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 7 chỉ tiêu

14   

Trung tâm kỹ thuật thí nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng tháp

LAS - NN 58

Đường Bờ Kè, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

4541/QĐ-TY-KH ngày 5/11/2015

(Hết hiệu lực)

- Thức ăn chăn nuôi: 7 chỉ tiêu sinh học, 8 chỉ tiêu hoá học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 18 chỉ tiêu hoá học, 5 chỉ tiêu sinh học;

- Thực phẩm: 23 chỉ tiêu hoá học, 7 chỉ tiêu sinh học.

652/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Nước dùng trong nông nghiệp, Thực phẩm: 10 chỉ tiêu

15   

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

LAS - NN 63

Số 51 Lê Lai, Q. Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

5232/QĐ-BNN-KHCN ngày  15/12/2016

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 34 chỉ tiêu hoá học, 37 chỉ tiêu sinh học;

- Dụng cụ, vật liệu bao gói: 1 chỉ tiêu hoá học, 7 chỉ tiêu sinh học;

- Nước sử dụng trong nông nghiệp: 1 chỉ tiêu hoá học, 9 chỉ tiêu sinh học.

 LAS - NN 63

653/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, nước sử dụng trong nông nghiệp:  2 chỉ tiêu.

 LAS -NN 63

56/QĐ-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, nước chế biến thực phẩm, muối: 17 chỉ tiêu hóa học.

 LAS - NN 63   197/QĐ-QLCL  ngày 29/6/2018
Thực phẩm, thực ăn chăn nuôi: 103 chỉ tiêu

16   

Trung tâm phân tích và chứng nhận Hà Nội

LAS - NN 77

Cở sở 1: tổ 44, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 143, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

24/QĐ-BNN-KHCN ngày  6/01/2016

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm: 7 chỉ tiêu sinh học, 22 chỉ tiêu hoá học;

- Thức ăn chăn nuôi: 3 chỉ tiêu sinh học, 9 chỉ tiêu hoá học;

- Phân bón: 1 chỉ tiêu hoá học;

- Đất: 1 chỉ tiêu hoá học;

- Nước dùng trong nông nghiệp: 8 chỉ tiêu hoá học.

654/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, Đất, nước dùng trong nông nghiệp: 27 chỉ tiêu.

84/QĐ-QLCL ngày 23/03/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 10 chỉ tiêu hóa học, 05 chỉ tiêu sinh học

17

Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

LAS – NN 82

173-175 Phan Bội Châu, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

16/QĐ-QLCL ngày 3/1/2018

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước sử dụng trong nông nghiệp: 5 chỉ tiêu sinh học và 14 chỉ tiêu hóa học

18

Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm Thú y - Chi Cục Thú y Đồng Nai

LAS - NN 102

Ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4542 /QĐ-BNN-KHCN ngày 5/11/2015

(Hết hiệu lực)

- Thực phẩm, nước chăn nuôi: 03 chỉ tiêu

- Bệnh động vật: 06 chỉ tiêu.

 19 Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận đất và vật tưnông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
   Nguyễn Tất Thành, TíchSơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 311/QĐ-QLCL ngày 11/10/2018
 Thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng: 10 chỉ tiêu.
 20  Trung tâm Quân trắc môi trường và Bệnh thủy sản Miền Bắc  LAS - NN 49  Đình Bảng, Bắc Ninh 152/QĐ-QLCL ngày 24/5/2018   Nước nuôi trồng, Bệnh động vật: 9 chỉ tiêu

II

Phòng thử nghiệm an toàn thực phẩm (Chỉ định theo Thông tư  số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT)

1

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 2

005/2014/BNN - KNTP

167-175, Đường Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐT:05113836155

Fax: 05113836154

622/QĐ-QLCL ngày 27/12/2017

Chi định: 38 chỉ tiêu sinh học, 63 chỉ tiêu hóa học.

 21/QĐ-QLCL ngày 23/01/2019  Bổ sung: 36 chỉ tiêu hóa học, 15 chỉ tiêu sinh học.
 310/QĐ-QLCL ngày 15/11/2019  Bổ sung 3 chỉ tiêu hóa học

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 3

015/2016/BNN-KNTP

1105 Lê Hồng Phong, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: 0583884812

Fax: 0583884811

156/QĐ-QLCL ngày 15/4/2016

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 02 nhóm chỉ tiêu hóa học

502/QĐ-QLCL ngày 30/12/2016

(Hết hiệu lực)

Bổ sung: 34 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 40 chỉ tiêu sinh học

607/QĐ-QLCL ngày 22/12/2017

(Hết hiệu lực)

Bổ sung: 2 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 4 chỉ tiêu sinh học

 26/QĐ-QLCL ngày 25/01/2019  Chỉ định: 44 chỉ tiêu hóa học, 44 chỉ tiêu sinh học

3

Cty Intertek Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

011/2016/BNN-KNTP

M10-M13 KĐT Nam sông Cần Thơ, Thanh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ

ĐT: 07103917887                07103917887      

Fax: 07103917711

48/ QĐ-QLCL ngày 08/01/2016

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 08 chỉ tiêu hóa học và 14 chỉ tiêu sinh học

213/QĐ-QLCL ngày 17/5/2016

(Hết hiệu lực)

Bổ sung 01 chỉ tiêu hóa học

236/QĐ-QLCL ngày 28/3/2017

(Hết hiệu lực)

Bổ sung 06 chỉ tiêu hóa học

 02/QĐ-QLCL ngày 08/01/2019  Chỉ định 34 chỉ tiêu hóa học, 18 chỉ tiêu sinh học

4

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

010/2015/BNN-KNTP

Số 2 Ngô Quyền Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

51/QĐ-QLCL ngày 25/2/2020

18 chỉ tiêu hóa học, 1 chỉ tiêu sinh học

5

Trung tâm Phân tích và Kiểm đinh hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị KHKT Hải Ly

003/2014/BNN-KNTP

A8 đường số 1, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ.

294/QĐ-QLCL ngày 22/5/2017

Thực phẩm: 8 chỉ tiêu sinh học, 6 chỉ tiêu hóa học

(Hủy bỏ hiệu lực 1 phần)

 Hủy bỏ 5 chỉ tiêu hóa học, 1 chỉ tiêu sinh học.
 03/QĐ-QLCL ngày 08/1/2019 

(Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định)
 Chỉ định 30 chỉ tiêu hóa học.

6

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

001/2014/BNN-KNTP

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

ĐT: 0613836212

Fax: 0613836298

527/QĐ-QLCL ngày 26/10/2017

Thực phẩm: 19 chỉ tiêu sinh học, 105 chỉ tiêu hóa học

 07/QĐ-QLCL ngày 16/01/2019
(Hủy bỏ hiệu lực 1 phần)

 Hủy bỏ 2 chỉ tiêu sinh học.

7

Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng

009/2015/BNN-KNTP

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, phường tân Phú, Quận 9, Tp HCM

509/ QĐ-QLCL ngày 8/12/2015

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 18 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học

433/QĐ-QLCL ngày 23/8/2017

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 10 chỉ tiêu sinh học, 17 chỉ tiêu hóa học

 68/QĐ-QLCL ngày 14/3/2019  Chỉ định: 26 chỉ tiêu hóa học, 8 chỉ tiêu sinh học.

8

Công ty Cổ phần WARRANTEK

006/2014/BNN-KNTP

Lô A39-26, đườngNguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

22/QĐ-QLCL ngày 10/01/2018

Thực phẩm: 15 chỉ tiêu sinh học và 25 chỉ tiêu hóa học

(Đình chỉ hiệu lực QĐ chỉ định 22)
 Thực phẩm
 18/QĐ-QLCL ngày 08/01/2020  28 chỉ tiêu hóa học, 16 chỉ tiêu sinh học.
Bị tước quyền sử dụng Quyết định Chỉ định trong thời gian 03 tháng từ ngày 26/11/2020 theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 326/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS

9

Công ty Hoàn Vũ

018/2017/BNN-KNTP

Số 169B, Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

97/QĐ-QLCL ngày 21/5/2020

19 chỉ tiêu hóa học

10

Trung tâm kiểm nghiệm CTU – MeKong Lab (Công ty Nho Nho)

019/2017/BNN-KNTP

K2-17, Đường Võ Nguyên Giáp, phướng Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

436/QĐ-QLCL ngày 24/8/2017 (Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 19 chỉ tiêu hóa học, 24 chỉ tiêu sinh học

 449/QĐ-QLCL ngày 20/12/2018
(Hủy bỏ hiệu lực 1 phần)
 Hủy bỏ 5 chỉ tiêu hóa học
85/QĐ-QLCL ngày 5/4/2019  (Hết hiệu lực)  Chỉ định bổ sung 30 chỉ tiêu hóa học.
 192/QĐ-QLCL ngày 21/8/2020
Chỉ định 36 chỉ tiêu.
Bị tước quyền sử dụng Quyết định Chỉ định số 192/QĐ-QLCL trong thời gian 03 tháng từ ngày 20/11/2020 theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 316/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS
 11 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ nông lâm thủy sản tỉnh Thái Nguyên  020/2018/BNN-KNTP Tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  193/QĐ-QLCL ngày 27/6/2018
 Thực phẩm: 03 chỉ tiêu hóa học
 311/QĐ-QLCL ngày 18/11/2019
(Đình chỉ hiệu lực QĐ chỉ định 193)
Thực phẩm
 324/QĐ-QLCL ngày 26/11/2020  Chỉ định 03 chỉ tiêu hóa học
 12 Trậm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tp HCM)  021/2019/BNN-KNTP 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh  76/QĐ-QLCL ngày 29/3/2019
 Thực phẩm: 07 chỉ tiêu (1 hóa học, 6 sinh học)
 165/QĐ-QLCL ngày 28/7/2020 (Đình chỉ hiệu lực QĐ 76)  Đình chỉ hiệu lực Quyết định chỉ định số 76/QĐ-QLCL
 13 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Tiền Giang)
022/2019/BNN-KNTP  Khu phố Trung Lương, Phường 10, Quận Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang  97/QĐ-QLCL ngày 19/4/2019 Thực phẩm: 05 chỉ tiêu (1 hóa học, 4 sinh học)
 213/QĐ-QLCL ngày 26/8/2019
(Hủy bỏ QĐ chỉ định 97)
 Thực phẩm
 329/QĐ-QLCL ngày 7/12/2020  Chỉ định 4 chỉ tiêu sinh học, 2 chỉ tiêu hóa học
 14 Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh 023/2019/BNN-KNTP   159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 139/QD-QLCL ngày 29/5/2019  12 chỉ tiêu hóa học, 04 sinh học
330/QĐ-QLCL ngày 7/12/2020
(hủy bỏ 1 phần QĐ chỉ định) 
 Hủy bỏ 01 chỉ tiêu hóa học
 15 Trung tâm Phân tích và chuyển giao công nghệ Môi trường  024/2019/BNN-KNTP  Đường Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 152/QĐ-QLCL ngày 14/6/2019  18 chỉ tiêu hóa học
 16 Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ  007/2015/BNN-KNTP  H2-40, H2-41, H2-42, Đường Bùi Quang Trinh, KDC Phú An, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ.  160/QĐ-QLCL ngày 28/6/2019 8 chỉ tiêu hóa học, 10 chỉ tiêu sinh học.
 276/QĐ-QLCL ngày 30/10/2020
(đình chỉ QĐ chỉ định)
 Đình chỉ QĐ 160/QĐ-QLCL
 17 Trung tâm Kiểm Định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp 025/2019/BNN-KNTP   Số 23, đường 26/3, phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp  243/QĐ-QLCL ngày 08/10/2019  09 chỉ tiêu sinh học.
 173/QĐ-QLCL ngày 6/8/2020
(Đình chỉ hiệu lực QĐ 243/QĐ-QLCL)
 Đình chỉ QĐ 243/QĐ-QLCL
18  Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận  026/2019/BNN-KNTP  Số 04, Nguyễn Hội, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  346/QĐ-QLCL ngày 29/11/2019
 08 chỉ tiêu hóa học, 08 chỉ tiêu sinh học.
 19 Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp
028/2019/BNN-KNTP   Địa chỉ 1: tổ 44, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ 2: 143 Hồ Đắc DI, Quận Đống Đa, Hà Nội.
360/QĐ-QLCL ngày 12/12/2019   08 chỉ tiêu sinh học.
 20 Công ty TNHH Phân tích và Kiểm nghiệm Việt Tín  027/2019/BNN-KNTP  Trụ sở: 42 Trần Quang Khải, phường Tân ĐỊnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Phòng KN: 39A đường số 4, phường Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 396/QD-QLCL ngày 27/12/2019  7 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học.
21  Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc Gia 029/2020/BNN-KNTP   Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 80/QĐ-QLCL ngày 06/4/2020   10 chỉ tiêu hóa học, 07 chỉ tiêu sinh học
 22 Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh
 030/2020/BNN-KNTP  Số 2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
108/QĐ-QLCL ngày 5/6/2020   19 chỉ tiêu hóa học, 16 chỉ tiêu sinh học
23  Công ty TNHH Khoa học TSL 031/2020/BNN-KNTP   Số 592A Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 249/QĐ-QLCL ngày 2/10/2020   Chỉ định 11 chỉ tiêu

III

Phòng thử nghiệm (Chỉ định theo Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư  số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT)

1

PKN của công ty SGS Việt Nam

LAS – NN 99

Lô III/21, đường 19/15A, khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 38160999

Fax: 08 38160996

900/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/3/2015

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 16 chỉ tiêu sinh học, 80 chỉ tiêu hóa học;

Nước nuôi trồng thủy sản: 3 chỉ tiêu sinh học.

 656/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018
(Hết hiệu lực)

 Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 24 chỉ tiêu.
 LAS - NN 99  187/QĐ-QLCL ngày 22/6/2018
 Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: 245 chỉ tiêu.

017/2017/BNN-KNTP

05/QĐ-QLCL ngày 17/1/17

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 6 chỉ tiêu hóa học, 8 chỉ tiêu sinh học

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 4

LAS -NN 87

Trụ sở chính và Phòng kiểm nghiệm sinh học: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM

Phòng kiểm nghiệm hóa học: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT:0839146944

Fax:083914 2161

1681/QĐ-BNN-KHCN ngày 9/5/2016

(Hết hiệu lực)

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 24 chỉ tiêu hoá học, 7 chỉ tiêu sinh học.

655/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/02/2018

(QĐ đình chỉ)

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 30 chỉ tiêu.

016/2016/BNN-KNTP

498/QĐ-QLCL ngày 29/12/2016

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 69 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 36 chỉ tiêu sinh học

81/QĐ-QLCL ngày 19/03/2018

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 31 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 14 chỉ tiêu sinh học

 122/QĐ-QLCL ngày 4/5/2019
(Hết hiệu lực)
 
 397/QĐ-QLCL ngày 27/12/2019  244 chỉ tiêu: 143 chỉ tiêu hóa học và 81 chỉ tiêu sinh học.

3

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 5

LAS NN 84

57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Cà Mau

ĐT: 07803567409

Fax: 07803830062

48/QĐ-QLCL ngày 06/2/2018

Xét nghiệm dịch bệnh thủy sản: 03 chỉ tiêu sinh học, bao bì: 01 chỉ tiêu hóa học.

012/2016/BNN-KNTP

97/QĐ-QLCL ngày 07/3/2016

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 05 chỉ tiêu sinh học

501/QĐ-QLCL ngày 30/12/2016

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 53 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 30 chỉ tiêu sinh học

 40/QĐ-QLCL ngày 28/2/2019  Chỉ định 72 chỉ tiêu hóa học, 47 chỉ tiêu sinh học.

4

Trung tâm chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 6

LAS NN 85

386C, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

ĐT: 071.3884017

Fax: 071. 3884697

70/QĐ-QLCL ngày 12/3/2018

Thực phẩm, nước nuôi trồng, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thực ăn chăn nuôi: 104 chỉ tiêu/ nhóm chỉ tiêu hóa học, 46 chỉ tiêu sinh học.

002/2014/BNN-KNTP

277/QĐ-QLCL ngày 28/4/17

(Hết hiệu lực)

Thực phẩm: 41 chỉ tiêu hóa học,41 chỉ tiêu sinh học

 34/QĐ-QLCL ngày 31/01/2019  Chỉ định 135 chỉ tiêu hóa học, 65 chỉ tiêu sinh học


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO