Danh sánh phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ định còn hiệu lực (Cập nhật thời điểm tháng 4/2017)    
Cập nhật: 29/06/2016 08:38
Xem lịch sử tin bài

Danh sánh phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ định còn hiệu lực (Cập nhật thời điểm tháng 4/2017)

STT

(1)  

Tên PKN

(2)

Mã s

(3)

Đa ch liên h

(4)

QĐ ch đnh

(5)

H thng đm bo cht lượng

(6)

Danh mc ch tiêu được ch đnh còn hiu lc

(7)

Hình thái t chc

(8)

I.       CC QUN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM SN VÀ THY SN CH ĐNH

1

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 1

LAS-NN 63

 

51 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

ĐT: 0313767117

Fax:031383750

5232/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/12/2016

ISO/IEC 17025 (VILAS 123)

- Số lượng chỉ định: 89 chỉ tiêu/ nhóm chỉ tiêu hóa học và chỉ tiêu sinh học

- Số lượng chỉ định: 5 nhóm chỉ tiêu hóa học

- Số lượng chỉ định bổ sung: 03 nhóm chỉ tiêu hóa hoạc và 06 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

004/2014/BNN-KNTP

278/QĐ-QLCL ngày 06/8/2014

178/QĐ-QLCL ngày 22/4/2016

154/QĐ-QLCL ngày 12/4/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 2

005/2014/BNN - KNTP

 167-175, Đường Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐT:05113836155

Fax: 05113836154

588/QĐ-QLCL ngày 26/12/2014

496/QĐ-QLCL ngày 01/12/2015

497/QĐ-QLCL ngày 28/12/2016

ISO/IEC 17025 (VILAS 115)

- Số lượng chỉ định: 02 nhóm chỉ tiêu hóa học.

- Sô lượng chỉ định bổ sung: 01 chỉ tiêu hóa học và 01 chỉ tiêu sinh học

- Số lượng chỉ định bổ sung: 44 chỉ tiêu hóa học và 40 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

3

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 3

015/2016/BNN-KNTP

1105 Lê Hồng Phong, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: 0583884812

Fax: 0583884811

156/QĐ-QLCL ngày 15/4/2016

502/QĐ-QLCL ngày 30/12/2016

ISO/IEC 17025 (VILAS 116)

- Số lượng chỉ định: 02 nhóm chỉ tiêu hóa học

- Số lượng chỉ định bổ sung: 34 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 40 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

4

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 4

016/2016/BNN-KNTP

Trụ sở chính và Phòng kiểm nghiệm sinh học: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM

Phòng kiểm nghiệm hóa học: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT:0839146944

Fax:083914 2161

498/QĐ-QLCL ngày 29/12/2016

 
192/QĐ-QLCL ngày 04/5/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

ISO/IEC 17025 (VILAS 105)

- Số lượng chỉ định: 69 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 36 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

5

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 5

012/2016/BNN-KNTP

57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Cà Mau

ĐT: 07803567409

Fax: 07803830062

97/QĐ-QLCL ngày 07/3/2016

501/QĐ-QLCL ngày 30/12/2016

191/QĐ-QLCL ngày 04/5/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

ISO/IEC 17025 (VILAS 104)

- Số lượng chỉ định: 05 chỉ tiêu sinh học

- Số lượng chỉ định bổ sung: 53 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 30 chỉ tiêu sinh học
Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

6

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 6

386C, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

ĐT: 071.3884017

Fax: 071. 3884697


 

ISO/IEC 17025 (VILAS 124)

- Số lượng chỉ định: 41 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêuhóa học, 41 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

002/2014/BNN-KNTP

277/QĐ-QLCL ngày 28/12/2017

7

Trung tâm phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội

LAS-NN 77

 143, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0435335077

Fax: 043851256

 

354/QĐ-QLCL ngày 23/9/2013

Hết hiệu lực chỉ định từ 23/9/2016

ISO/IEC 17025

(VILAS 642)

 

- Số lượng: 05 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

8

PKN của Cty Intertek Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

011/2016/BNN-KNTP

M10-M13 KĐT Nam sông Cần Thơ, Thanh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ

ĐT: 07103917887                07103917887      

Fax: 07103917711

48/ QĐ-QLCL ngày 08/01/2016213/QĐ-QLCL ngày 17/5/2016


236/QĐ-QLCL ngày 28/3/2017

ISO/IEC 17025

(VILAS 278)

- Số lượng chỉ định: 08 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêuhóa học và 14 chỉ tiêu sinh học

 - Số lượng chỉ định bổ sung: 01 chỉ tiêu hóa học

- Số lượng chỉ định bổ sung: 06 nhóm chỉ tiêu hóa học
Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

010/2015/BNN-KNTP

Số 2 Ngô Quyền Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

534/QĐ-QLCL ngày 21/12/2015

246/QĐ-QLCL ngày 08/6/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

 

ISO/IEC 17025

 

- Số lượng chỉ định: 10 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học và 01 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Doanh nghiệp

10

 Trung tâm Phân tích và Kiểm đinh hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị KHKT Hải Ly

003/2014/BNN-KNTP

A8 đường số 1, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ.

 

164/QĐ-QLCL ngày 22/4/2014

470/QĐ-QLCL ngày 10/11/2015

294/QĐ-QLCL ngày 22/5/2017

ISO/IEC 17025

(VILAS 681)

- Số lượng chỉ định: 06 chỉ tiêu hóa học, 08 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Doanh nghiệp

11

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

001/2014/BNN-KNTP

 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

ĐT: 0613836212

Fax: 0613836298

 

141/QĐ-QLCL ngày 08/4/2014

Hết hiệu lực chỉ định từ 08/4/2017

317/QĐ-QLCL ngày 28/6/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

ISO/IEC 17025

(VILAS 166 và VILAS 034)

- Số lượng: 27 chỉ tiêu hóa học, 14 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

 12

PKN của Công ty SGS Việt Nam TNHH

 017/2017/BNN-KNTP

 Lô III/21, đường 19/15A, khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 38160999

Fax: 08 38160996

05/QĐ-QLCL ngày 17/01/2017

 

ISO/IEC 17025

(VILAS 237)

 

 - Số lượng: 06 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 08 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Doanh nghiệp 

13

PKN của Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng

009/2015/BNN-KNTP 

79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

ĐT: 0838239643

Fax: 0838239872 

 509/QĐ-QLCL ngày 08/12/2015

195/QĐ-QLCL ngày 06/5/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

ISO/IEC 17025 (VILAS 238)

- Số lượng: 18 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Doanh nghiệp

   14

CSKN Công ty TNHH WARRANTEK

006/2014/BNN-KNTP

Số 44-46, đường số 8, KDC 586, Khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

17/QĐ-QLCL ngày 13/01/2015

203/QĐ-QLCL ngày 10/5/2016 về việc chỉ định tạm thời cơ sở kiểm nghiệm Vàng O

ISO/IEC 17025

(VILAS 686)

- Số lượng: 03 chỉ tiêu hóa học, 03 chỉ tiêu sinh học.

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Doanh nghiệp

115

CSKN Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam

007/2015/BNN-KNTP

Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM

155/QĐ-QLCL ngày 14/4/2015

ISO/IEC 17025

(VILAS 330)

- Số lượng: 05 chỉ tiêu sinh học, 11 chỉ tiêu hóa học

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

16

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Cà Mau

008/2015/BNN-KNTP

20A Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà Mau

229/QĐ-QLCL ngày 18/6/2015


213/QĐ-QLCL ngày 14/3/2017


ISO/IEC 17025 (VILAS 617)

- Số lượng chỉ định: 07 chỉ tiêu sinh học, 08 chỉ tiêu hóa học.

- Số lượng đình chỉ hiệu lực: 03 chỉ tiêu hóa học. 

Xem chi tiết danh mục tại Quyết định chỉ định

Đơn vị sự nghiệp

II.     CC BO V THC VT CH ĐNH

16

Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2- Vinacontrol Công ty TNHH giám định Vinacontrol Tp. HCM

LAS- NN 19

 

Lô U.18a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7,

 TP HCM
ĐT: 0837700922
Fax: 083770099

867/QĐ-BVTV-QLT ngày 25/5/2012

ISO/IEC 17025

(VILAS 234)

Xem chi tiết danh mục LAS-NN 19

Doanh nghiệp

17

Phòng phân tích môi trường thuộc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường- Viện Môi trường Nông nghiệp

LAS- NN 60

 

Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 ĐT: 0437892397

Fax:0437892397

 

 

1063/QĐ-BVTV-QLT ngày 24/5/2013

ISO/IEC 17025

(VILAS 621)

- Số lượng: 04 chỉ tiêu hóa học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 60

Đơn vị sự nghiệp

III. V KHOA HC CÔNG NGH MÔI TRƯỜNG CH ĐNH

18

Phòng thử nghiệm Hóa -Vi sinh, thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

LAS–NN 04

97 Lý Thái Tổ , Đà Nẵng

ĐT: 793822881

Fax: 793822881

1570/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/7/2012

 

 

-

 

- Số lượng: 20 chỉ tiêu hóa học, 3 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 04

Đơn vị sự nghiệp

19

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh

LAS-NN 05

02 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP HCM

ĐT: 0838295087

Fax: 0838293087

3074/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2012

ISO/IEC 17025

(VILAS 092)

- Số lượng: 64 chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 05

Doanh nghiệp

20

Phòng thử nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II

LAS-NN 08

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: 0838117183

Fax: 838117184

3027/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2011

 ISO/IEC 17025

(VLAT-20)

-Xem chi tiết danh mục LAS-NN 08

Đơn vị sự nghiệp

21

Phòng thử nghiệm Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị - Chi Cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh

LAS-NN 10

151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP HCM

ĐT: 38.536.132

        38.5361.33

2003/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/6/2015

 

 

-

 

- Số lượng: 26 chỉ tiêu hóa học, 06 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 10

Đơn vị sự nghiệp

22

Phòng thử nghiệm Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng VI

LAS-NN 11

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

ĐT: 0373942 305

Fax: 0373942 303

3129/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2011

345/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/12/2013

ISO/IEC 17025

(VLAT-009)

- Số lượng: 15 chỉ tiêu hóa học, 36 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 11

Đơn vị sự nghiệp

23

Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung ương II

LAS-NN 13

521/1 Hoàng Văn Thụ, TP HCM

ĐT: 083 8111802

Fax: 838119770

 

13/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/01/2012

ISO/IEC 17025

(VILAS- 514)

- Số lượng: 48 chỉ tiêu hóa học, 13 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 13

Đơn vị sự nghiệp

24

Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương I - Cục Thú y

LAS - NN 18

 

 

-

1897/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/8/2012

ISO/IEC 17025

(VLAT-006)

- Số lượng: 10 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 18

Đơn vị sự nghiệp

25

Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh Thú y Trung ương I

LAS –NN 30

Số 28, Ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0438690106

Fax: 0438686097

1899/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/8/2012

ISO/IEC 17025

(VILAS-059)

- Số lượng: 25 chỉ tiêu hóa học, 14 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 30

Đơn vị sự nghiệp

26

Phòng thử nghiệm Hóa Sinh thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

LAS-NN 39

 

Số 04, Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT: 0623828513

Fax: 623822766

 

2494/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/10/2012

ISO/IEC 17025

(VILAS-266)

- Số lượng: 15 chỉ tiêu hóa học, 09 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 39

Đơn vị sự nghiệp

27

Phòng thử nghiệm thuộc Viện Vệ sinh Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

LAS –NN 41

159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM

ĐT: 0838598900

Fax: 838563164

 

2559/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/10/2012

 

 

-

 

- Số lượng: 23 chỉ tiêu hóa học, 27 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 41

Đơn vị sự nghiệp

28

Phòng thử nghiệm thuộc Chi nhánh Cần Thơ - Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh

LAS-NN 48

 

F2-67; F2-68 đường số 6, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ

ĐT: 07103918217

Fax: 07103918219

3075/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2012

ISO/IEC 17025

(VILAS-092)

- Số lượng: 24 chỉ tiêu hóa học, 08 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 48

Doanh nghiệp

29

Phòng thử nghiệm thuộc Công ty TNHH TUV RHEINLAND VIỆT NAM

LAS –NN 49

Nhà số 10, đường số 4, CVPM Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp. Q.12, TP HCM

ĐT: 0837154025

Fax: 0837154028

3076/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2012

 

 

-

 

- Số lượng: 12 chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 49

Doanh nghiệp

30

Phòng phân tích môi trường, Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường- Viện Môi trường nông nghiệp

LAS –NN 60

Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0437892397

Fax: 0437892397

1063/QĐ-BVTV-QLT ngày 24/5/2013

 

 

-

 

- Số lượng: 04 chỉ tiêu hóa học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 60

Đơn vị sự nghiệp

31

Phòng thử nghiệm Trạm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng I - Cục Thú y

LAS –NN 65

 

 

-

 

1613/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/7/2013

ISO/IEC 17025

(VLAT-025)

- Số lượng: 02 chỉ tiêu hóa học, 12 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 65

Đơn vị sự nghiệp

32

Chỉ định Phòng thử nghiệm Trạm Chẩn đoán xét nghiệm Bệnh động vật thuộc Cơ quan Thú y Vùng II

LAS-NN 80

 

-

 

 

 

2238 /QĐ-BNN-KHCN ngày 01/10/2013

 

-

 

- Số lượng: 06 chỉ tiêu hóa học, 36 chỉ tiêu sinh học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 80

Đơn vị sự nghiệp

33

Phòng thử nghiệm hóa sinh - Trung tâm phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định

LAS-NN 82

 

 

-

 

2537 /QĐ-BNN-KHCN ngày 29/10/2013

 

 

-

 

- Số lượng: 13 chỉ tiêu hóa học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 62

Đơn vị sự nghiệp

34

Phòng thử nghiệm thực phẩm, thử nghiệm vi sinh, thử nghiệm hóa môi trường -Trung tân kỹ thuật Tiêu chuẩn do lường chất lượng 1

LAS-NN 83

 

 

-

 

2820/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/10/2013

 

 

-

 

- Số lượng: 15 chỉ tiêu hóa học

- Xem chi tiết danh mục LAS-NN 83

Đơn vị sự nghiệp

 35

Phòng thử nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm CTU- Mekonglab- Công ty Công nghệ NHONHO

LAS-NN 79

 -

3233/QĐ-QLCL-KHCN ngày 28/7/2014

 - Số lượng chỉ tiêu: 18 chỉ tiêu sinh học và 14 chỉ tiêu hóa học

- Xin xem chi tiết danh mục LAS-NN 79

 Doanh nghiệp

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO