Liên kết - tiện ích
Danh sánh phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ định còn hiệu lực (Cập nhật thời điểm tháng 6/2015) Danh sánh phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được chỉ định còn hiệu lực (Cập nhật thời điểm tháng 6/2015)
Cập nhật: 08:38 - 29/06/2016

Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM - Chi nhánh Cần Thơ Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM - Chi nhánh Cần Thơ
Cập nhật: 08:48 - 10/06/2011

Thông tin liên lạc: F2-67; F2-68 đường số 6, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ ĐT: 0710.3918217; 218 Fax: 0710. 3918219

Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản An Giang Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản An Giang
Cập nhật: 08:49 - 27/01/2011

Chỉ định bổ sung các chỉ tiêu đối với PKN của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM Chỉ định bổ sung các chỉ tiêu đối với PKN của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM
Cập nhật: 08:50 - 06/08/2010

Chỉ định bổ sung chỉ tiêu đối với PKN của Cty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ sắc ký Hải Đăng Chỉ định bổ sung chỉ tiêu đối với PKN của Cty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ sắc ký Hải Đăng
Cập nhật: 08:49 - 06/08/2010

Phòng Kiểm nghiệm - Công ty SGS Việt Nam TNHH Phòng Kiểm nghiệm - Công ty SGS Việt Nam TNHH
Cập nhật: 08:56 - 28/06/2010

Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6
Cập nhật: 08:55 - 28/06/2010

Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
Cập nhật: 08:54 - 28/06/2010

Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Cập nhật: 08:54 - 28/06/2010

Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Phòng Kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
Cập nhật: 08:53 - 28/06/2010


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO