Danh sách Doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam    
Cập nhật: 05/05/2017 10:00
Xem lịch sử tin bài

Danh sách Doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

ARGENTINA

06/1/2017

AUSTRALIA 

30/11/2016

CANADA (213)

28/02/2017

CHILE

21/06/2017

CHINA (639)

 05/5/2017

CUBA 

5/11/2015

DENMARK, GREENLAND (34,49)

24/03/2017

ESTONIA (7)

16/03/2017

FAROE ISLANDS (30)

15/03/2017

FINLAND (8)

22/05/2017

FRANCE (51)

22/5/2017

GERMANY(3)

07/4/2017

ICELAND (42)

21/6/2017

INDIA (395)

09/3/2017

INDONESIA(324)

22/6/2017

JAPAN(640)

23/02/2017

KOREA (144)

 28/3/2017

LITHUANIA

22/5/2015

MALAYSIA(47)

30/12/2016

MYANMAR(31)

11/4/2017

NEW ZEALAND

23/9/2016

NORWAY (211)

22/5/2017

OMAN

27/8/2010 

PERU

05/4/2017

PHILIPPINES (34)

01/3/2017

POLAND

14/7/2015

 SINGAPORE(05)

06/12/2016 

SPAIN

13/01/2017

TAIWAN

11/7/2016

THAILAND(129)

13/3/2017

UNITED KINGDOM(35)

23/01/2017

UNITED STATES (172)

12/4/2017

SWEDEN

16/03/2017

URUGUAY

10/2/2017

THE NETHERLANDS(14)

17/4/2017


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO