Danh sách Doanh nghiệp được xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam    
Cập nhật: 21/11/2015 09:51
Xem lịch sử tin bài

Danh sách Doanh nghiệp được xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam

TT

No.

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

COUNTRY/TERRITORY

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

APPROVED DATE/ UPDATED DATE

GHI CHÚ

 

NOTE

1

ARGENTINA

24.4.2017

 

2

AUSTRIA

10.02.2017

 

3

AUSTRALIA

29.3.2017

 

4

BELGIUM

30.6.2017

 

5

BRAZIL

03.07.2017

 

6

CANADA

29.3.2017

 

7

CHILE

25.04.2013

 

8

DENMARK

10.07.2017

 

9

ESTONIA

02.11.2010

 

 10  ETHIOPIA 27.06.2017  

11

FINLAND

24.03.2016

 

12

FRANCE

28.6.2017

 

13

GERMANY

5.7.2017

 

14

HUNGARY

28.6.2017

 

15

INDIA

29.3.2017

 

16

ITALIA

30.6.2017

 

17

IRELAND

10.12.2014  


18

JAPAN

28.6.2017

 

19

KOREA

20.11.2016

 

20

LITHUANIA

29.11.2011

 

21

MALAYSIA

03.11.2016

 

22

NETHERLANDS

06.12.2016

 

23

NEW ZEALAND

10.07.2017

 

24

PHILIPPINES

16.12.2014

 

25

POLAND

30.6.2017

 

26

SINGAPORE

12.01.2015

 

27

SOUTH AFRICA

2.12.2011

 

28

SPAIN

18.4.2017

 

29

 RUSSIA

 19.07.2016

 

30

TAIWAN

30.07.2015

 

31

TANZANIA

13.01.2011

 

32

THAILAND

05.4.2017

 

33

UNITED STATE OF AMERICA

27.06.2017

 

34

URUGUAY

21.10.2013

 


 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO