Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào các thị trường    
Cập nhật: 14/02/2023 08:00
Xem lịch sử tin bài

TT

Danh sách doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường

Thời điểm thị trường cập nhật

Thời điểm đề nghị cập nhật gần nhất

 Thời điểm có hiệu lực theo thông báo của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu


1

Thị trường Châu Âu (EU):

Sản phẩm thủy sản

11/5/2023
07/5/2023

 Sản phẩm đùi ếch, ốc 29/12/2022
04/01/2022 
 -  Sản phẩm Gelatin
07/12/2022

02/01/2017
 -  Sản phẩm Collagen 07/12/2022
  02/01/2017 
 2  Thị trường Great Britain (Nước Anh, Xứ Wales, Scotland)
23/3/2023 28/2/2023
14/3/2023

3

Thị trường Hàn Quốc

15/05/2023

21/04/2023
19/05/2023

4

Thị trường Trung Quốc trước ngày 01.01.2022

14/11/2022


5

Thị trường Braxin

(Sử dụng chức năng tìm kiếm theo quốc gia/mã số/tên cơ sở/dạng sản phẩm để tra cứu)

05/3/2021

21/10/2020

 
-

6

Thị trường Argentina

09/11/2021

 
09/11/2021

7

Thị trường Ucraina (Danh sách doanh nghiệp được phép chế biến, xuất khẩu cá tra)

09/01/2014

 

 
09/01/2014

8

Liên minh kinh tế Á-Âu (Liên bang Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyryzstan)

23/5/2022

05/4/2022

 13/4/2022

9

Thị trường El Salvado

 

7/5/2010

 

10

Danh sách cơ sở chế biến NT2MV đáp ứng quy định EU

Danh sách vùng thu hoạch NT2MV

22/01/2022

28/7/2021 

 


11

Danh sách các cơ sở chế biến sản phẩm cá bò khô tẩm gia vị xuất khẩu vào Hàn Quốc

 21/2/2020

10/2/2020

 21/2/2020

12

Danh sách cơ sở SXKD thủy sản tham gia Chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu 

21/04/2023

 

 13
Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ 29/4/2022  


17/02/2022

14

Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Panama
(chọn theo tên quốc gia Việt Nam)
 30/6/2022   30/6/2023
15 Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan 
11/10/2022

11/10/2022
 16 Danh sách cơ sở bao gói tôm sú, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng và cua sống xuất khẩu vào Trung Quốc
(tải file Danh sách định dạng Excel có tên quốc gia Việt Nam về máy tính và chọn sheet tương ứng theo tên sản phẩm) 
14/4/2021     
17 Danh sách cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Costa Rica
 8/9/2021    -
18 Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út 
(chọn tên quốc gia Việt Nam và sản phẩm thủy sản để tải Danh sách về máy tính)
 
 03/11/2022
 19 Thị trường Trung Quốc sau ngày 01.01.2022  26/5/2023     

Click vào tên Danh sách để tải về máy tính


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO