Danh sách các cơ quan địa phương ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017    
Cập nhật: 04/04/2017 03:57
Xem lịch sử tin bài

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN - (12/07/2017 10:14) Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 vv tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạngiai đoạn 2017-2020 - (12/07/2017 10:12) Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh - (19/06/2017 10:45) Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động quảng cáo - (23/05/2017 09:59) Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020" - (23/05/2017 04:31) Kế hoạch số 445/KH-SNN ngày 10/5/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy đối với vấn đề an toàn thực phẩm - (23/05/2017 04:20) Quyết định số 21/ 2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - (23/05/2017 03:25) Công văn số 2840/ UBND-NL1 ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ - (23/05/2017 02:34) Công văn số 2594/UBND-NNTN ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vv tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh - (15/05/2017 11:41) Công văn số 1817/UBND-KTN ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp - (15/05/2017 11:38)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO