Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản    
Cập nhật: 01/12/2017 04:26
Xem lịch sử tin bài

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦYSẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định  số   2316/QĐ-BNN-QLCL  ngày   10   tháng  6  năm 2016 và Quyết định số 1414/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/4/2017

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Lưu ý: Bấm vào tên thủ tục hành chính để xem chi tiết.

STT

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

 Mẫu đơn, tờ khai

1. 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 Tại đây

2.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 Tại đây

3. 

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

4.  

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

5.  

Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

6.  

Xử lý lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

7.  

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 Tại đây

8.

Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 
Tại đây

9.

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

10.  

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 

 
Tại đây

11.  

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

12.  

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

13.  

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

14.  

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sàn

 
Tại đây

15.  

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025: 2005

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

16.  

Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

17.  

Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nươc

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

18.  

Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 
Tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Cv 316/QLCL-VP cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính - (15/03/2023 04:51) Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp... - (30/01/2023 11:37) Cv 32/QLCL-VP thống kê, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước - (10/01/2023 04:39) Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - (23/04/2019 04:59) Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT - (07/03/2019 10:36) Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 - (19/12/2018 01:54) Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng... - (13/08/2018 03:25) Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua... - (19/09/2017 03:41) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 11:12)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO