Công văn số: 9052/BNN-QLCL ngày 22/11/2018 V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP năm 2018 và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP tại các địa phương    
Cập nhật: 22/11/2018 03:56
Xem lịch sử tin bài

Công văn số: 9052/BNN-QLCL  ngày 22/11/2018 V/v xây dựng báo cáo tổng kết  công tác QLCL VTNN, ATTP  năm 2018 và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP tại các địa phương Công văn số: 9052/BNN-QLCL ngày 22/11/2018 V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác QLCL VTNN, ATTP năm 2018 và đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP tại các địa phương

Xin xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO